V současné době jsou k dispozici tyto nabídky:

V níže uvedeném souboru naleznete informace ohledně možnosti darování majetku Výzva ohledně darování majetku implementujícím subjektům
zveřejněno dne 11.10.2019

poslední aktualizace: 11.10.2019

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.