VEŘEJNÉ ZAKÁZKY REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD

V této sekci naleznete výběrová řízení, které realizuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Zájemcům doporučujeme průběžně sledovat webové stránky Regionální rady.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍJEMCŮ

V této sekci mohou realizátoři projektů zveřejnit své veřejné zakázky. Pro více informací kontaktujte svého finančního manažera.

  • Otevřené řízení (§ 27)
  • Užší řízení (§ 28)
  • Jednací řízení s uveřejněním (§ 29)
  • Jednací řízení bez uveřejnění (§ 34)
  • Soutěžní dialog (§ 35)
  • Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)
  • Zakázky nespadající pod působnost zákona č. 137/2006 Sb

Další dokumenty a informace týkající se realizace veřejných zakázek příjemců dotací z ROP Jihozápad naleznete v sekci PRO PŘÍJEMCE/VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍJEMCŮ

poslední aktualizace: 20.10.2015

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.