ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD

Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady. Zajišťuje vše, co souvisí s realizací Regionálního operačního programu Jihozápad po stránce odborné, organizační i z hlediska technického zabezpečení s výjimkou záležitostí, které jsou svěřeny Výboru Regionální rady. Tomu je svěřeno mj. schvalování realizační a řídicí dokumentace, schvalování výběru projektů, výroční a závěrečné zprávy, informačních a komunikačních aktivit apod.

V čele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Výbor Regionální rady na návrh předsedy Regionální rady.

Sídlo Úřadu Regionální rady

Územní pracoviště České Budějovice

Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

MAPKA Kde nás najdete v ČB?

poslední aktualizace: 12.2.2021

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.