ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD

Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady. Zajišťuje vše, co souvisí s realizací Regionálního operačního programu Jihozápad po stránce odborné, organizační i z hlediska technického zabezpečení s výjimkou záležitostí, které jsou svěřeny Výboru Regionální rady. Tomu je svěřeno mj. schvalování realizační a řídicí dokumentace, schvalování výběru projektů, výroční a závěrečné zprávy, informačních a komunikačních aktivit apod.

V čele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Výbor Regionální rady na návrh předsedy Regionální rady.

Přehled činností Úřadu Regionální rady

  • připravuje výzvy k předkládání projektových žádostí
  • přijímá žádosti o podporu
  • podává informace o programu a možnostech čerpání dotace
  • provádí hodnocení projektů
  • zajišťuje přípravu smluv o financování
  • kontroluje postup prací na jednotlivých projektech
  • zajišťuje soulad kroků administrace se všemi právními dokumenty EU i ČR

Sídlo Úřadu Regionální rady

Územní pracoviště České Budějovice

Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

MAPKA Kde nás najdete v ČB?

Územní pracoviště Plzeň

Otýlie Beníškové 1664/14, 301 00 Plzeň

MAPKA Kde nás najdete v Plzni?

Organizační struktura RRRSJ

poslední aktualizace: 16.8.2017

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.