PUBLIKACE ROP JIHOZÁPAD

V této sekci naleznete dokumenty informačního charakteru, které shrnují dění v ROP Jihozápad, jako jsou Výroční zprávy, nebo zpravodaje. Nově byla vydána také publikace shrnující základní poznatky z programového období 2014–2020.

Bulletin k Výroční konferenci ROP Jihozápad 2015

Bulletin k Výroční konferenci ROP Jihozápad

Příloha Evropské dotace (vydáno 7. 12. 2015)

Příloha Evropské dotace – 1. strana

Příloha Evropské dotace – 2. strana

Nové dotační příležitosti z EU 2014–2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014–2020

Speciální příloha MF DNES

Příloha k Výroční konferenci ROP Jihozápad

Vyšlo dne 31. 10. 2014.

Speciální příloha Deníku – Evropské dotace

Evropské Dotace Vyšlo dne 23. 10. 2013.

Evropské Dotace Vyšlo dne 27. 2. 2013.

Pozvánka do evropského regionu Jihozápad

Brožura Pozvánka do Evropského regionu Jihozápad Vás zavede po stopách několika desítek dokončených projektů v oblasti cestovního ruchu. Může Vám být nápomocná při plánování výletů po regionu.

Pozvánka do evropského regionu Jihozápad

ZPRAVODAJ HEJ ROP

Informační zpravodaj HEJ ROP je jedním z komunikačních kanálů, který vám bude pravidelně několikrát do roka přinášet aktuální a podstatné informace o ROP Jihozápad.

Zpravodaj k Výroční konferenci ROP Jihozápad

HEJ ROP 15

Zpravodaj k soutěži KOMPAS – hledá se nejlepší projekt ROP Jihozápad

HEJ ROP 14

HEJ ROP 13

HEJ ROP 12

HEJ ROP 11

HEJ ROP 10

HEJ ROP 9

HEJ ROP 8

HEJ ROP 7

HEJ ROP 6

HEJ ROP 5

HEJ ROP 4

HEJ ROP 3

HEJ ROP 2

HEJ ROP 1

Výroční HEJ ROP 2009

Informační publikace o ROP Jihozápad

Tato útlá brožura byla vydána již v roce 2007. Poskytuje základní informace o fondech Evropské unie a ROP Jihozápad. Zaměřuje se zejména na popis jednotlivých oblastí podpory.

Informační publikace o ROP Jihozápad

Výroční zprávy ROP Jihozápad

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2014

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2013

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2012

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2011

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2010

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2009

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2008

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2007

Územní aspekty ROP Jihozápad

Závěry územních aspektů implementace za 1.–6. výzvu ROP NUTS II Johozápad

Územní aspekty implementace – shrnutí

Vyhodnocení realizační fáze projektů

Zprávy o realizaci ROP Jihozápad

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 30. 9. 2013

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 15. 4. 2013

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 3. 12. 2012

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 2. 4. 2012

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 7. 9. 2011

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 1. 4. 2011

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 15. 9. 2010

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 12. 4. 2010

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 1. 8. 2009

Odkaz na čtvrtletní monitorovací zprávy na www.strukturalni-fondy.cz

poslední aktualizace: 27.1.2016

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.