SEZNAM PŘÍJEMCŮ/list of beneficiaries

Níže naleznete seznam příjemců všech výzev, se kterými byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace.

Poslední aktualizace proběhla dne 13. 10. 2017.

poslední aktualizace: 13.10.2017

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.