PRŮBĚH REALIZACE ROP NUTS II JIHOZÁPAD

V této sekci naleznete odkazy na dokumenty týkající se průběhu realizace Regionálního operačního programu Jihozápad. Jsou zde výroční zprávy, zprávy o realizaci ROP Jihozápad a různé evaluační studie.

Slavnostní podepsání ROP Jihozápad se zástupci Evropské komise

Slavnostní podepsání ROP Jihozápad se zástupci Evropské komise

Výroční zprávy o provádění ROP NUTS II Jihozápad

Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad 2014

Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad 2013

Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad 2012

Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad 2011

Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad 2010

Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad 2009

Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad 2008

Výroční zprávy ROP Jihozápad pro veřejnost

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2014

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2013

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2012

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2011

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2010

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2009

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2008

Výroční zpráva ROP Jihozápad 2007

V polovině dotačního maratonu

Zhodnocení implementace ROP NUTS II Jihozápad v polovině programového období 2007–2013

Územní aspekty implementace ROP JZ

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad – oblasti podpory

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad – 5. a 6. výzva

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad – 3. výzva

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad – 1. a 2. výzva

Závěry územních aspektů implementace za 1.– 6. výzvu ROP NUTS II Jihozápad

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad – shrnutí

Komunikační plán ROP JZ

Komunikační plán ROP JZ 2015
Komunikační plán ROP JZ 2014
Komunikační plán ROP JZ 2013
Roční zpráva o realizaci Komunikačního plánu ROP JZ 2013

Zprávy o realizaci ROP JZ

Závěrečná zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad v období 2007–2013

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 14. 9. 2015

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 30. 3. 2015

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 24. 3. 2014

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 30. 9. 2013

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 15. 4. 2013

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 3. 12. 2012

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 2. 4. 2012

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 7. 9. 2011

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 1. 4. 2011

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 15. 9. 2010

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 12. 4. 2010

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 1. 8. 2009

Odkaz na MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVU NOK

Evaluační studie

Evaluace efektů a přínosu ROP NUTS II Jihozápad pro rozvoj měst a obcí a zvýšení kvality života obyvatel v Jihočeském a Plzeňském kraji

Evaluace efektů a přínosu ROP NUTS II Jihozápad pro kvalitu dopravy v Jihočeském a Plzeňském kraji

Zpráva o realizaci evaluačního plánu 2014

Evaluace efektivity komunikačních aktivit financovaných z ROP NUTS II Jihozápad prostřednictvím Prioritní osy 4 – Technická pomoc

Evaluace efektů a přínosu ROP NUTS II Jihozápad pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji

Zpráva o realizaci evaluačního plánu 2013

Studie IPRU ROP NUTS II Jihozápad

Evaluace nastavení indikátorové soustavy finančního a věcného pokroku ROP NUTS II Jihozápad

Ex-ante evaluace ROP NUTS II Jihozápad

Vyhodnocení realizační fáze projektů

Důvody vyřazení žádostí v 5. a 6. výzvě ROP NUTS II Jihozápad

Důvody vyřazení žádostí v 1., 2., a 3. výzvě ROP NUTS II Jihozápad

Roční problémové vyhodnocení ROP NUTS II Jihozápad 2009

Roční problémové vyhodnocení ROP NUTS II Jihozápad 2008

Analýza absorpční kapacity ROP NUTS II Jihozápad za rok 2011

Analýza absorpční kapacity ROP NUTS II Jihozápad za rok 2010

Analýza absorpční kapacity ROP NUTS II Jihozápad za rok 2009

Analýza absorpční kapacity ROP NUTS II Jihozápad za rok 2008

Evaluace komunikačních a publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad

Vyhodnocení úspěšnosti publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad

Posouzení vlivu na životní prostředí SEA

Screeningové šetření SEA 2011 Ministerstva životního prostředí

Předání závěru screeningového šetrení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, o posuzování vlivu některých plánu a programu na životní prostredí

Do závěru screeningového šetření lze také nahlédnout v Informačním systému SEA a také na webových stránkách Ministerstva životního prostředí

Proces SEA Regionální operační program regionu NUTS II Jihozápad 2006

Závěrečné stanovisko

poslední aktualizace: 30.10.2017

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.