PROGRAMOVÉ DOKUMENTY

Zde naleznete základní dokumenty popisující Regionální operační program Jihozápad.

Více informací o realokaci finančních prostředků z ROP Severozápad a Operačního programu Technická pomoc do ROP Jihozápad naleznete zde...

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Programový dokument popisuje výchozí analýzu pro zaměření programu, koncept rozvoje regionu Jihozápad, cíle a jednotlivá opatření programu.

Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007–2013 v Čj 7. 11. 2007 – revize č. 6 ke dni 29. 5. 2015 (schváleno VRR 27. 7. 2015) – nezměnová verze

Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007–2013 v Čj 7. 11. 2007 – revize č. 6 ke dni 29. 5. 2015 (schváleno VRR 27. 7. 2015) – změnová verze

Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007–2013 v Čj 7. 11. 2007 – revize č. 5 ke dni 14. 6. 2013 (schváleno VRR 14. 6. 2013) – nezměnová verze

Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007–2013 v Čj 7. 11. 2007 – revize č. 5 ke dni 14. 6. 2013 (schváleno VRR 14. 6. 2013) – změnová verze

Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007–2013 v Čj 7. 11. 2007 – revize č. 4 ke dni 6. 6. 2011 (schváleno VRR 20. 2. 2012) – nezměnová verze

Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007–2013 v Čj 7. 11. 2007 – revize č. 4 ke dni 6. 6. 2011 (schváleno VRR 20. 2. 2012) – změnová verze

Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007–2013 v Čj 7.11.2007 – revize č. 4 ke dni 6. 6. 2011 (schváleno VRR 25. 7. 2011) – nezměnová verze

Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007–2013 v Čj 7. 11. 2007 – revize č. 4 ke dni 6. 6. 2011 (schváleno VRR 25. 7. 2011) – změnová verze

Regional Operational Programme NUTS II Southwest For 2007–2013 verze ke dni 7. 11. 2007

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT

Navazuje na programový dokument ROP NUTS II Jihozápad – popisuje detailněji zaměření jednotlivých oblastí podpory a obsahuje podrobné informace o realizaci programu.

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 9 ke dni 29. 5. 2015 (schváleno na VRR 27. 7. 2015) – nezměnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 9 ke dni 29. 5. 2015 (schváleno na VRR 27. 7. 2015) – změnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 8 ke dni 30. 6. 2014 (schváleno na VRR 30. 6. 2014) – nezměnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 8 ke dni 30. 6. 2014 (schváleno na VRR 30. 6. 2014) – změnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 7 ke dni 14. 6. 2013 (schváleno VRR 14. 6. 2013) – nezměnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 7 ke dni 14. 6. 2013 (schváleno VRR 14. 6. 2013) – změnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 6 ke dni 28. 3. 2013 (schváleno VRR 28. 3. 2013) – nezměnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 6 ke dni 28. 3. 2013 (schváleno VRR 28. 3. 2013) – změnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 (schváleno VRR 20. 2. 2012) – nezměnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 (schváleno VRR 20. 2. 2012) – změnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 4 ke dni 6. 6. 2011 (schváleno VRR 20. 2. 2012) – nezměnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 4 ke dni 6. 6. 2011 (schváleno VRR 20. 2. 2012) – změnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 4 ke dni 6. 6. 2011 (schváleno VRR 25. 7. 2011) – nezměnová verze

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad k 16. 6. 2008, revize č. 4 ke dni 6.6.2011 (schváleno VRR 25. 7. 2011) – změnová verze

poslední aktualizace: 21.2.2017

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.