ČASTO KLADENÉ DOTAZY/FAQ

Zde uvedené dotazy a odpovědi mají rámcový charakter. Nejaktuálnější a úplné informace hledejte v příslušných dokumentech (Výzvy, Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a její přílohy, Metodický pokyn ke způsobilým výdajům apod.) v ostatních sekcích našich webových stránek, případně se můžete obrátit na naše referenty prostřednictvím e-mailu či telefonu.

Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi/FAQ

Aktualizováno dne 3. 12. 2014.

V tomto dokumentu naleznete nejčastěji kladené obecné dotazy k čerpání dotací a dále dotazy často se opakující v rámci jednotlivých prioritních os.

FAQ k přehodnocení projektů 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad

poslední aktualizace: 3.12.2014

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.