ARCHIV SEMINÁŘŮ

Seminář pro příjemce 35. výzvy (náhradní projekty) ROP NUTS II Jihozápad (Plzeň)

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 35. výzvy (náhradní projekty) ROP NUTS II Jihozápad, který se bude konat ve středu 28. 7. 2015 od 10.00 hodin v budově Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Poděbradova 2842/1, Plzeň. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro příjemce 35. výzvy (náhradní projekty) – 28. 7. Plzeň

Seminář pro příjemce 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (České Budějovice)

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, který se bude konat dne 20. 5. 2015 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 21/1750, 370 01 České Budějovice. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro příjemce – 20. 5. 2015 (České Budějovice)

Seminář pro příjemce 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (Plzeň)

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, který se bude konat ve středu 20. 05. 2015 od 10.00 hodin v budově Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Poděbradova 2842/1, Plzeň. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro příjemce – 20. 5. 2015 (Plzeň)

Seminář pro příjemce 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, který se bude konat dne 9. 12. 2014 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 21/1750, 370 01 České Budějovice. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro příjemce – 9. 12. 2014

Prezentace

Seminář pro příjemce 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, který se bude konat dne 4. 12. 2014 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, č. dveří 326, 3. patro. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro příjemce – 4. 12. 2014

Seminář pro příjemce 30. a 31. výzvy ROP Jihozápad

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 30. a 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad , který se bude konat dne 21. 8. 2014 od 9.30 hodin v jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, č. dveří 174, 1. patro. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro příjemce – 21. 8. 2014

Seminář pro příjemce 27., 28. a 29. a 32. výzvy ROP Jihozápad

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 27., 28. a 29. a 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad , který se bude konat dne 23. 5. 2014 od 9.00 hodin v zasedací místnosti na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice.Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro příjemce 27., 28., 29. a 32. výzvy – České Budějovice

Prezentace – seminář pro příjemce

Seminář pro příjemce 27., 28. a 29. a 32. výzvy ROP Jihozápad

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 27., 28. a 29. a 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad , který se bude konat dne 12. 5. 2014 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, č. dveří 326, 3. patro. Více informací naleznete v pozvánce. Přihlásit se na seminář je možné do 11. května včetně.

Pozvánka na seminář pro příjemce 27., 28., 29. a 32. výzvy – Plzeň

Seminář pro příjemce 24., 25. a 26. výzvy ROP Jihozápad

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 24., 25. a 26. výzvy ROP NUTS II Jihozápad , který se bude konat dne 7. 2. 2014 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice 370 01. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro příjemce 24., 25. a 26. výzvy – České Budějovice

Seminář pro příjemce 24., 25. a 26. výzvy ROP Jihozápad

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 24., 25. a 26. výzvy ROP NUTS II Jihozápad , který se bude konat dne 16. 1. 2014 od 10.00 hodin v jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, č. dveří 174, 1. patro. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro příjemce 24., 25. a 26. výzvy – Plzeň

Pozvánka na seminář pro příjemce 23. výzvy (3.1 C a 3.1 D) 20. 5. 2013

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 23. výzvy ROP Jihozápad v oblasti podpory 3.1 C a 3.1 D, který se bude konat dne 27. 5. 2013 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni. Program a registrační údaje naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář pro příjemce 23. výzvy (3.1C a 3.1D) Datum konání: 27. 5. 2013, Plzeň

Seminář pro příjemce dotace z ROP Jihozápad 19. 3. 2013

Na semináři provedeme příjemce dotace všemi fázemi „života“ projektu a seznámíme účastníky s kontrolním procesem a účetnictvím projektu. Pozornost zaměříme na změny v projektech a na jejich řádné hlášení. Zásadním tématem bude správné zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele. Seminář se koná dne 19. 3. od 10:00 hodin. Na Úřadě Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni. Podrobnosti naleznete v pozvánkách.

Pozvánka na seminář pro příjemce - 19. 3. Č.B. Přihlášky zasílejte na ludvikova@rr-jihozapad.cz do 18. 3. 2013.

Pozvánka na seminář pro příjemce - 19. 3. Plzeň Přihlášky zasílejte na jirka@rr-jihozapad.cz do 18. 3. 2013.

Seminář pro příjemce v Plzni (10. 10. 2012)

V souvislosti se schválením seznamu příjemců 19. výzvy ROP Jihozápad pořádal ÚRR 10. 10. v Plzni seminář pro příjemce. Zde naleznete prezentaci ze semináře pro příjemce ROP Jihozápad.

Prezentace ze semináře pro příjemce - 19. výzva, Plzeň 10.10.2012

Seminář pro příjemce v Českých Budějovicích (25. 10. 2012)

V souvislosti se schválením seznamu příjemců 19. výzvy ROP Jihozápad se konal seminář pro příjemce.Zde naleznete prezentace ze semináře pro příjemce ROP Jihozápad v ČB:

Realizace projektu - od příležitosti k cíli

Novela zákona o VZ

Účetnictví projektu

Výběr dodavatele a správné chování zadavatele

Změny v projektu

Veřejné zakázky po novele zákona

Semináře pro příjemce 16., 17. a 18. výzvy

Semináře se konaly 13. a 14. 3. v Plzni a Českých Budějovicích.

Seminář pro příjemce podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad + pro příjemce náhradních projektů v Plzni

Seminář pro příjemce podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad v ČB

Prezentace ze semináře pro příjemce 16. - 18. výzvy v ČB - Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti

Prezentace Zákon č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách - stav po novele č. 55/2012 Sb.

Pro enormní zájem přidáváme i třetí seminář zaměřený na udržitelnost projektu a bezproblémovou realizaci projektu a to dne 7. 11. v Českých Budějovicích. Pozvánku s programem naleznete níže.

Pozvánka seminář pro příjemce České Budějovice

Semináře k udržitelnosti projektu – aneb, jak neusnout na vavřínech; Realizace projektu – aneb z chyb se člověk učí (31. 10. 2011)

Semináře se těšily velkému zájmu. K termínu 21. 10. jsme museli přidat ještě další dva semináře 24. 10. a 7. 11. Celkem se seminářů zůčastnilo asi 70 osob. Pozvánky s obsahem a prezentaci nalezenete níže

Pozvánka seminář pro příjemce Plzeň

Pozvánka seminář pro příjemce České Budějovice

Prezetace ze seminářů pro příjemce 21. 10. 2011

Přihlaste se na semináře pro příjemce 13. výzvy (04/08/2011)

Úřad Regionální rady připravuje semináře pro příjemce projektů v rámci 13. výzvy schválených k financování Výborem Regionální rady dne 25.7. 2011. Semináře se uskuteční v Plzni dne 11. 8. 2011 v 9:00 a v Českých Budějovicích dne 15. 8. 2011 v 9:30. Pozvánky naleznete zde:

Pozvánka Plzeň - 11.8.2011

Pozvánka České Budějovice - 15.8.2011

Seminář veřejné zakázky

Úřad Regionální rady připravuje semináře pro příjemce z ROP Jihozápad, které budou zaměřené na realizaci veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP Jihozápad. Semináře se uskuteční ve dnech 25. 5. v Plzni a 31. 5. v Českých Budějovicích. Pozvánky a detaily k přihlášení:

Pozvánka na seminář - Plzeň

Pozvánka na seminář - České Budějovice

Přihlaste se na seminář pro příjemce 11. výzvy

Úřad Regionální rady ( ROP ) připravuje seminář pro příjemce 11. výzvy ROP Jihozápad, který se uskuteční dne 13. 5. v Českých Budějovicích a 16. 5. v Plzni. Seminář bude zaměřen na realizační fázi projektů nejčastější pochybení, jejich předcházení a řešení.

Pozvánka na seminář pro příjemce ČB 13.5.2011

Pozvánka na seminář pro příjemce Plzeň 16.5.2011

Prezentace ze semináře:

Řešení problémů při realizaci projektu

Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti

Přihlaste se na další kolo seminářů pro příjemce (20/04/2011)

Úřad Regionální rady připravuje další kolo seminářů pro příjemce ROP Jihozápad, které se uskuteční dne 27. 4. na obou územních pracovištích v Českých Budějovicích a Plzni. Semináře budou tentokrát zaměřeny na realizaci projektových změn, jejich hlášení, změny menšího a většího rozsahu, pronájem či převod majetku. Účastníci budou seznámeni také s nejčastějšími dotazy a chybami při realizaci projektů. Pozvánky s podrobnostmi a internetový přihlašovací formulář naleznete pod tímto odkazem. Přihlašovat se můžete od zítřka 21. 4.

Prezentace ze semináře:

Když plán je jiný než skutečnost

Přihlaste se na semináře pro příjemce z ROP Jihozápad (04/03/2010)

Dne 17. 3. 2010 proběhne v Českých Budějovicích seminář pro příjemce podpory u projektů, které byly schváleny k financování v rámci 5., 7. a 10. výzvy ROP Jihozápad. Na seminářích budou příjemci podpory seznámeni s postupem realizace zadávacího řízení dle „Závazných postupů k veřejným zakázkám mimo režim zákona“. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Přihláška na semináře pro příjemce (07/12/2009)

Pro stávající příjemce a nové příjemce všech výzev ROP Jihozápad připravuje Úřad Regionální rady workshop, který bude zaměřený především na naše zkušenosti z kontrol, na konkrétní vyplňování formulářů, posuzování změn a další témata zvolená příjemci. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na semináře pro příjemce z 5. výzvy ROP Jihozápad (10/11/2009)

Ve dnech 19. a 20. 11. 2009 proběhnou v Českých Budějovicích a v Plzni semináře pro příjemce podpory u projektů, které byly schváleny k financování v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad na 15. jednání Výboru Regionální rady. Na seminářích budou příjemci podpory seznámeni s nejdůležitějšími podmínkami čerpání dotace a realizace projektů. Podrobnější informace spolu s harmonogramem naleznete v pozvánkách na semináře (České Budějovice, Plzeň).

Pozvánka na semináře pro příjemce ROP Jihozápad (4/8/2009)

Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro příjemce, které se konají ve dnech 19. 8. - 20. 8. 2009 a které jsou zaměřeny především na aktualizaci příručky pro příjemce a nejčastější pochybení v zadávání veřejných zakázek. Podrobnější informace a harmonogram naleznete v pozvánce na seminář pro příjemce v Českých Budějovicích a v Plzni.

Pozvánka na seminář pro příjemce z 3. výzvy programu ROP Jihozápad (14/11/2008)

Ve dnech 20.11., 21.11. a 24.11.2008 proběhnou v Českých Budějovicích a v Plzni semináře pro příjemce podpory u projektů, které byly schváleny k financování v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad na 10. jednání Výboru Regionální rady. Během seminářů budou příjemci podpory seznámeni s nejdůležitějšími pravidly a podmínkami čerpání dotace (tj. podmínky při podpisu smlouvy, monitoring, pravidla publicity atd.).

Proběhly semináře pro příjemce dotací (29/7/2008)

Ve dnech 8., 10., 14.7. v Plzni a 14., 16., 17.7.2008 v Č. Budějovicích proběhly semináře pro příjemce podpory v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad, kterých se zúčastnilo celkem 108 příjemců. Obsahem seminářů bylo seznámení účastníků se základními povinnostmi příjemce při realizaci projektu, např. se Smlouvou o poskytnutí dotace, s monitoringem projektu, povinnou publicitou, procesem proplácení Žádosti o platbu a udržitelností projektů.

Pozvánka na semináře pro příjemce ke druhé výzvě ROP Jihozápad (10/7/2008)

Ve dnech 14.7., 16.7. a 17.7.2008 v Č. Budějovicích a 8.7., 10.7., 14.7. v Plzni proběhnou semináře pro příjemce. Semináře jsou určeny všem příjemcům podpory, jejichž projekty z druhé výzvy byly na 9. zasedání VRR schváleny k financování. Obsah seminářů bude zaměřen na specifické podmínky příjemce při čerpání dotace (tj. podmínky při podpisu smlouvy, monitoring, pravidla publicity atd.)

poslední aktualizace: 28.7.2015

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.