ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 23/3/2021
Odprodej služebních vozidel

Prodáváme služební vozidla Upozorňujeme na prodej služebních vozidel. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 10. 5. 2021, 14:00. Veškeré podrobnosti ohledně nabízených vozidel a způsobu podání nabídky jsou uvedené zde:

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.