ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 13/9/2017
Snímek projektu ROP NUTS II Jihozápad zvítězil ve fotografické soutěži

V 7. ročníku soutěže „Vyfoť projekt“ mohli účastníci vybírat z více než 70 000 projektů, které byli v České republice podpořeny z Evropských fondů. Letos poprvé probíhala soutěž na sociální síti a za období šesti týdnů bylo celkem přihlášeno 116 fotografií z toho 105 do kategorie „Nejkrásnější fotografie projektu“. Právě v této kategorii vybrala odborná porota jako nejkrásnější fotografii snímek Václava Křoviny, kterému se povedlo zachytit pohyb plzeňské tramvaje proti nočnímu pozadí.Vítězná fotografie prezentuje přínos projektu „Nákup trolejbusů a modernizace tramvají“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, na který byla z evropských fondů poskytnuta částka přes 117 mil. Kč. Více o soutěži je uvedeno na www.dotaceeu.cz.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.