ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 27/7/2016
Lokální povodně

V důsledku lokálních povodní, které postihly v červenci 2016 některé oblasti regionu soudržnosti Jihozápad, žádáme příjemce, aby se spojili se svým finančním manažerem a nahlásili škody vzniklé u projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. V Oznámení o změně projektu je nutné uvést co nejpodrobněji rozsah poškození (místně, finančně a věcně) a doložit vše fotodokumentací. Další postup, zejména u případných změn projektu vyvolaných v důsledku povodní, je nutné v co nejkratším čase konzultovat s finančním manažerem. Více informací je uvedeno v dokumentu s názvem Možné problémy příjemců ROP Jihozápad v souvislosti s živelní pohromou a principy pro jejich řešení, který je k dispozici na následujícím odkazu v kapitole ostatní dokumenty a legislativa.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.