ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 24/3/2016
Prohlédněte si nové fotografie projektů

Rádi bychom upozornili, že na úvodní straně webových stránek Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad můžete zhlédnout nové fotografie zachycující úspěšně realizované projekty financované prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. Všechny zobrazené projekty spadají do prioritní osy 1 – Dostupnost center. V rámci ní byly rekonstruovány, modernizovány nebo postaveny komunikace II. a III. třídy. a místní komunikace. Dále došlo k rozšíření vozového parku v několika městech Jihočeského a Plzeňského kraje a v neposlední řadě byla modernizována nádraží a autobusové zastávky včetně jejich vybavení.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.