ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 3/3/2016
Na Základní škole Jana Husa v Písku mají nové vybavení

Díky projektu podpořenému v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad bylo na Základní škole Jana Husa v Písku pořízeno nové vybavení do stávajících učeben. V rámci projektu, jehož předpokládané celkové způsobilé výdaje činí 3,4 milionů korun, byly pořízeny lavice s židlemi, notebook, tiskárna a datový projektor do kmenových učeben, pomůcky pro fyziku, tělocvik či přírodopis. Dále byly v rámci projektu pořízeny interaktivní tabule a nové počítače do učebny informatiky. Pro hudební výuky bylo pořízeno digitální piano a bicí souprava. Vybavení bylo rozmístěno na první i druhý stupeň základní školy. Dotace, která činí 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, se předpokládá ve výši 2,9 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.