ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 3/2/2016
V Radomyšli byla dokončena rekonstrukce místní komunikace

Díky projektu podpořenému z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 31. výzvy byla zrekonstruována místní komunikace, která tvoří přístup k nové zástavbě rodinných domů. V rámci projektu došlo také k vybudování nových parkovacích stání a k lepšímu přístupu na sportovní hřiště. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 3,8 milionů korun, dotace z ROP NUTS II Jihozápad bude příjemci proplacena ve výši 3,3 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.