ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 21/1/2016
Základní škola v Písku vybavila pro žáky učebny

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek pořídila pro žáky nové vybavení do tříd díky projektu podpořeného v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Cílem projektu s názvem „Zkvalitnění vybavení školy“ je zajištění vhodných podmínek pro základní vzdělávání žáků. V rámci projektu byl pořízen nábytek, interaktivní tabule s dataprojektory, notebooky, počítače, pomůcky na tělesnou výchovu, digitální piano a bicí sada pro hudební výchovu, a další pomůcky pro přírodopis, zeměpis či fyziku. Dotace ve výši 2,9 milionů korun bude činit 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.