ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 15/1/2016
Muzeum v Rabštejně slavnostně otevírá muzeum

Dne 18. ledna 2016 bude slavnostně otevřeno muzeum v Rabštejně nad Střelou, které mohlo vzniknout díky projektu podpořeného v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. V rámci projektu došlo k rekonstrukci budovy, vyhlídkové terasy, zprovoznění muzea a turistického infocentra. Nově tak vzniklo centrum volného času a městské muzeum. Návštěvníci se mohou těšit například na expozici věnované historii regionu nebo přírodním památkám.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.