ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 4/12/2015
Město Kladruby vystavělo novou místní komunikaci

Město Kladruby díky ROP NUTS II Jihozápad vystavělo novou místní komunikaci, která je jedinou přístupovou komunikací k rozvojové zóně, kde jsou lokalizovány rodinné domy, a do budoucna je plánována další výstavba. V rámci projektu, který byl podpořen ve 31. výzvě ROP NUTS II Jihozápad byla vyřešena bezpečnost provozu na nově vybudované komunikaci vybudováním dvou křižovatek se silnicemi vyšších tříd, výstavbou chodníků a dopravním značení. Dotace byla příjemci proplacena ve výši 6,8 milionů korun, což činí 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.