ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 3/12/2015
Zveřejnění obecných informací o výsledcích kontrol

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejnil informace o kontrolách provedených u příjemců ROP Jihozápad v období od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. Obecné informace o výsledcích kontrol naleznete pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.