ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 1/12/2015
ROP Jihozápad je jedním z nejúspěšnějších dotačních programů

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) je jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013. Zaznělo to na dnešní Výroční konferenci ROP Jihozápad, která se konala v českobudějovickém Clarion Congress Hotelu. Přestože programové období bylo formálně ukončeno v roce 2013, poslední financez ROP Jihozápad příjemci dotací stále dočerpávají. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.