ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 27/10/2015
Slavnostní otevření dalšího projektu podpořeného z ROP Jihozápad

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že v sobotu 31. října od 14 hodin proběhne slavnostní otevření zrekonstruovaného špejcharu v Ražicích. Přestavba objektu proběhla za finanční pomocí z Regionálního operačního programu Jihozápad. Projekt byl podpořen v rámci 23. výzvy a jeho realizace probíhala od července 2013 až do konce srpna letošního roku. Celková výše dotace je předpokládaná ve výši 12,75 milionu korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.