ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 15/10/2015
Na SPŠ v Klatovech bude výuka probíhat na novém soustruhu a virtuálním svařovacím trenažeru

Střední průmyslová škola v Klatovech pořídila díky ROP NUTS II Jihozápad do výukových dílen virtuální svařovací trenažer a nový soustruh. Realizací projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro zavedení moderních metod výuky s využitím moderní techniky a odborná výuka se tak přizpůsobí aktuálním trendům v praxi. Cílem projektu bylo přilákat nové žáky pro studium učebních oborů, o které je velký zájem na trhu práce, a zajistit využití nové moderní technologie při vyučování. Projekt byl podpořen v rámci 34. výzvy a dotace z ROP Jihozápad, která činí 85 % z celkových způsobilých výdajů, byla proplacena ve výši 1,3 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.