ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 6/10/2015
Na základní škole v Bezdružicích mají nyní tři nové učebny

Projekt podpořený v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad s názvem „Názorně, a proto zábavně„ byl zaměřen na vybavení učeben přírodovědných a technických předmětů a jazyků moderním výukovým vybavením. Byla vybavena laboratoř chemie a učebny fyziky/přírodopisu a jazyků vybavením pro experimentální a laboratorní výuku a moderními technologiemi. Pořízené vybavení umožní používat moderní vzdělávací postupy ve výuce, a tím se zvýší efektivita výuky. Díky novému vybavení budou také zavedeny nové vyučovacích metody s využitím experimentálních postupů a moderních technologií. Předpokládaná výše dotace, která by měla být příjemci proplacena, činí 2,3 milionů korun a celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na 2,7 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.