ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 14/9/2015
Na základní škole v Blovicích mají žáci nové vybavení pro výuku fyziky a chemie

Na základní škole v Blovicích mají žáci nyní díky projektu z ROP Jihozápad nové vybavení, které bude sloužit ke kvalitnější výuce přírodovědných a technických předmětů. V rámci projektu bylo pořízeno vybavení v podobě měřících a didaktických přístrojů pro fyziku, přístrojové vybavení pro výuku organické a analytické chemie, laboratorní a mikroskopické vybavení pro biologii a odpovídající IT zázemí pro integraci uvedeného vybavení do výuky. Nově pořízené vybavení přispěje také k výuce jednotlivých předmětů s environmentální tématikou. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 2,7 milionů korun, dotace z ROP Jihozápad bude poskytnuta ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.