ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 11/9/2015
Slavnostní otevření nového kulturního prostoru v Plzni

Již dnes bude v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo otevřen víceúčelový kulturní prostor. Stará nádražní budova na Jižním Předměstí Plzně byla přestavěna v rámci projektu Plzeň – Culture Station. Vznikly tak nové multifunkční prostory, které budou využívány celoročně pro různé typy vystoupení nebo jako výstavní prostory. Záchranou historické budovy se rozšířily možnosti nabídky trávení volného času a kulturního vyžití v Plzni.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.