ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 12/8/2015
V Bezdružicích byla dokončena rekonstrukce ulic Na Sídlišti a Sluneční

Díky podpoře z ROP Jihozápad byla dokončena rekonstrukce dvou ulic v Bezdružicích, které se nacházejí v blízkosti víceúčelového hřiště a základní školy. Došlo tak k propojení rozvojové zóny města, kde se v budoucnu předpokládá výstavba nových rodinných domů. Rekonstrukcí komunikací byl vyřešen problém s chybějícími chodníky, s místem pro bezpečné přecházení či chybějícím veřejným osvětlením. Dalším přínosem projektu je vytvoření nových parkovacích stání. Předpokládaná výše dotace, která činí 85 % z celkových způsobilých výdajů, bude proplacena ve výši 7,2 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.