ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 8/7/2015
Žádost o vyplnění dotazníku

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění dotazníkového šetření Evropské komise, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti v členských státech EU v programovém období 2007–2013. Průzkum má shromáždit názory od různých zainteresovaných subjektů, které by mohly mít zájem o anonymní sdělení svých názorů na implementační systém. Budeme velice rádi za Vaši spoluúčast. Dotazník lze vyplnit zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.