ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 11/6/2015
Zahájení sezony na rozhledně Havran

Dne 13. června 2015 ve 14 hodin bude slavnostně zahájena sezona na rozhledně Havran, na kterou zve Klub vojenské historie a sportů Tachov. Pro návštěvníky je připraven pestrý program, například bude rozšířena stávající výstava s názvem „Železná opona“ nebo budou představeny makety tachovských rozhleden. Dále se návštěvníci mohou těšit na seskok parašutistů a hru questing, která se bude hrát na trase od Zlatého potoka k Havranu. Od 12 hodin bude k dispozici stan s občerstvením. Projekt s názvem „Úprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu“ byl podpořen v rámci 17. výzvy ROP Jihozápad již v loňském roce. Dotace, která činila 85 % z celkových způsobilých výdajů, byla proplacena v částce 4,8 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.