ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 22/5/2015
Žáci základní školy Nová Bystřice se mohou těšit z nově zmodernizovaných učeben

Dva miliony korun přispěl ROP Jihozápad na modernizaci učeben na Základní škole Nová Bystřice, která vyšla na 2,4 milionů korun. Škola uspěla se svou projektovou žádostí v rámci 34. výzvy. Cílem projektu Modernizace vybavení bylo zkvalitnění výuky vybavením tříd interaktivními tabulemi a počítači, renovace současné jazykové učebny, která bude sloužit také jako počítačová, a obnovení nábytku. Tím se zlepší připravenost žáků na navazující středoškolské studium a zatraktivní se výuka ve škole. Dojde ke zvýšení kvality vzdělávání žáků v oblasti cizích jazyků a informační gramotnosti žáků a také ke zpříjemnění prostředí školy.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.