ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 15/5/2015
Již v sobotu se otevře stálá expozice Sladovnictví v Písecké galerii Sladovna

Město Písek uspělo se svou projektovou žádostí ve 25. výzvě ROP Jihozápad a získalo tak dotaci 15 miliónů na vybudování nové expozice Sladovnictví. Slavnostní otevření pro veřejnost se bude konat v sobotu 16. 5. v 17:00 hodin. Hlavním cílem této expozice je zachování historického a kulturního dědictví Jihočeského kraje a zlepšení jeho využívání pro rozvoj cestovního ruchu. Celou prohlídkou se line několik příběhů, které vyprávějí příběh samotné budovy, ale také lidí, kteří nemalým dílem zasáhli do jejího osudu. Celkové náklady projektu činí 24,9 miliónů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.