ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 13/5/2015
Revize Metodického oznámení č. 14

Upozorňujeme žadatele a příjemce na revizi Metodického oznámení č. 14 k bližší specifikaci změn v projektech. Revizí došlo k zařazení změny statutárního zástupce příjemce ze změn podstatných menšího rozsahu mezi změny nepodstatné, u kterých není zpracováván dodatek ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Dále byly provedeny zejména formální úpravy a zpřesnění textu metodického oznámení. Metodické oznámení č. 14 je k dispozici pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.