ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 5/5/2015
Úřad Regionální rady NUTS II Jihozápad povede Karel Hron

Karel Hron, dosavadní vedoucí územního odboru implementace programu České Budějovice, povede Úřad Regionální rady NUTS II Jihozápad. Včera (4. 5.) ho řízením úřadu pověřil Výbor Regionální rady NUTS II Jihozápad z důvodu plánované mateřské a rodičovské dovolené nynější ředitelky Michaely Šímové. Karel Hron bude úřad řídit od poloviny května do doby jmenování nového ředitele, který vzejde z řádného výběrového řízení.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.