ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 2/4/2015
Badatelsky orientovaná výuka na Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích

ROP Jihozápad přispěl schválením dotace ve výši 3,4 miliónu korun na vybavení učeben na Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Nejen teoretický výklad, ale také především experimenty a bádaní budou obsahem hodin fyziky, chemie a biologie. Škola nově vybavila 4 učebny a také pořídila 3D tiskárnu a 3D scanner. Studentům tak umožní vytvářet trojrozměrné modely a pomůže jim lépe pochopit vyučovanou látku. Při badatelsky orientované výuce se studenti ptají, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. Je to metoda výuky velmi vzdálená od memorování a učení se fyzikálních zákonů pouze z učebnic. Škola se snaží zvýšit u studentů zájem o studium navazujících technických a přírodovědných oborů.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.