ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 30/3/2015
V Klatovech proběhla rekonstrukce kostela Narození Panny Marie

Významná kulturní památka kostel Narození Panny Marie, jež je jednou z hlavních dominant města Klatov, byla díky podpoře ROP Jihozápad v rámci 25. výzvy znovu otevřena veřejnosti po celkové rekonstrukci střechy. Arciděkanský kostel byl vystavěn údajně krátce po založení města, které se datuje již ve třináctém století. V rámci projektu došlo k výměně střechy, rekonstrukci krovu, doplnění klempířských prvků, rekonstrukci omítek a podlahy krypty, vybudování expozice a rekonstrukci empory. Předpokládané celkové způsobilé náklady projektu činí 11 milionů korun, dotace z ROP JZ pokryje 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.