ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 24/3/2015
Nýrsko se dočkalo obnovy židovského hřbitova

V Nýrsku došlo k revitalizaci historického židovského hřbitova, který pochází údajně již z 15. století. Židovský hřbitov je cennou kulturní památkou umělecké a historické hodnoty, ale i místo pietního významu, které nám připomíná obyvatele Nýrska i okolních vesnic, kteří byli vyvražděni nacisty během druhé světové války. V rámci projektu, který byl podpořen ve 25. výzvě ROP Jihozápad, došlo k celkové revitalizaci hřbitova, dochované náhrobky byly stabilizovány a konzervovány a byly provedeny stavební práce zaměřené na obnovu koruny hřbitovní zdi. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 3,5 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.