ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 19/3/2015
Upozornění pro žadatele v rámci 35. výzvy

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „VRR“) dne 17. 3. 2015 usnesením č. 1030/2015 schválil změnu harmonogramu 35. výzvy pro předkládání projektů v oblasti podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací. Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace s žadateli by tak měly být podepsány na počátku července 2015. Důvodem této změny byla administrativní chyba v nastaveném harmonogramu. S ohledem na další termín jednání VRR, který je stanoven na 4. května 2015, avizujeme, že výsledky hodnocení projektů 35. výzvy budou zveřejněny na počátku května 2015. Předmětné usnesení VRR je k dispozici pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.