ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 29/1/2015
Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni má nové dílny pro odbornou výuku

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni ve Vejprnické ulici má nyní díky projektu podpořeného z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 27. výzvy tři nově vybavené dílny pro odbornou praktickou výuku. Bylo pořízeno nové technologické vybavení, které vede ke zvýšení efektivity výuky především v oblastech logického řízení technikou programovatelných automatů, měření elektronických obvodů a také při výuce bezpečnosti datových sítí a bezdrátových technologií. Žáci středního odborného učiliště získají kvalitní odbornou přípravu a tedy lepší možnost uplatnění na trhu práce. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4,3 milionů korun, dotace z ROP JZ pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Otýlie Beníškové 1664/14
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.