ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 14/1/2015
Projekt podpořený z ROP Jihozápad v hledáčku České televize

Toulavá kamera zamířila ve svém vysílání do Klatov, kde se nachází nový Pavilon skla. Ten vznikl v areálu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše. Ve volných prostorách pavilonu se nachází krátkodobé tematicky zaměřené výstavy. Podél stěn mohou návštěvníci zhlédnout vzácné kousky ze soukromé sbírky, které pochází ze sklárny v Klášterském Mlýnu. Projekt byl realizován za přispění finanční dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad. Jeho realizace probíhala téměř rok od podzimu 2013. Celkové způsobilé výdaje činí 12.924.593,23 Kč. Video reportáž můžete zhlédnout zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.