ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 5/1/2015
Na Zadově bude obnovena díky ROP Jihozápad vyhlídková věž

Na Zadově by měla vzniknout na bývalém skokanském můstku vyhlídková věž s lezeckou stěnou. Projekt s názvem SPORT PARK ZADOV – KOBYLA zahrnuje i vybudování dětského hřiště na Kobyle. Cílem projektu je podpořit cestovní ruch v dané oblasti a to zvýšením konkurenceschopnosti a návštěvnosti lyžařského areálu s dopadem na celý region. Samotná realizace projektu byla zahájena v polovině srpna loňského roku a dokončena by měla být 29. 5. 2015. Celková výše dotace činí 3.379.293 Kč. Věž bude v provozu celoročně, ale důraz bude na letní sezonu, kdy je třeba Zadov zatraktivnit.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.