ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 16/12/2014
Prodloužení 8. kontinuální výzvy pro předkládání projektů

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dne 12. 12. 2014 schválil prodloužení 8. kontinuální výzvy pro předkládání projektů technické pomoci. Žádosti o podporu projektu je nyní možné předkládat nejpozději do 31. 8. 2015 do 12 hodin. Text výzvy je uložen pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.