ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 10/12/2014
Pozvánka na slavnostní otevření výstavních expozic na zámku v Tachově

Ve městě Tachov bude dne 17. prosince v 10 hodin slavnostně zahájen provoz nových výstavních expozic v prostorách tachovského zámku, které vznikly díky realizaci projektu podpořeného z ROP Jihozápad. V rámci projektu došlo k rozšíření prohlídkového okruhu města o památkově chráněnou stavbu, byla vytvořena výstavní expozice a zpřístupněny prostory zámku pro návštěvníky a obyvatele města. V přízemí rekonstruovaných prostor zámku si budou moci návštěvníci prohlédnout výstavu o historii Tachova. Ve druhém patře budou veřejnosti zpřístupněny prostory jídelny, knihovny, obřadní síně, hudebního salónu a kaple. Veřejnosti se zámek otevře dne 19. prosince v 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na zahajovací výstavu s názvem „Život na tachovském zámku“, která představí budovu zámku od poloviny 19. století do současnosti. Vybudování expozice bylo podpořeno v rámci 23. výzvy, předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 5,5 milionů korun a dotace pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.