ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 8/12/2014
Zoo v Plzni otevírá díky ROP Jihozápad novou expozici

Zoologická a botanická zahrada města Plzně již 16. prosince otevře novou expozici Stopy člověka v přírodě, která byla vybudována díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. Projekt by měl návštěvníkům interaktivně představit vznik lidské civilizace a ovlivňovaní přírody člověkem. Komplex by měl sestávat ze tří celků: Amazonie, Etiopská vysočina a Středozemí. První a poslední zmiňovaný bude představen 16. 12. od 11 hodin veřejnosti. Etiopská vysočina bude realizována v budoucnu. Příjemce dotace, statutární město Plzeň, žádal o dotaci v rámci 23. výzvy. Celkové výše dotace činí více než 15,7 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.