ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 5/12/2014
Přidání nového dokumentu o výsledcích kontrol na webových stránkách

Upozorňujeme, že byl na webové stránky vložen nový dokument Obecné informace o výsledcích kontrol dle ustanovení § 26, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, který poskytuje základní informace o výsledcích kontrol u projektů provedených řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.