ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 28/11/2014
Seminář pro příjemce 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad v Českých Budějovicích

Seminář pro příjemce o podporu v rámci 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad se uskuteční v úterý 9. prosince 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 21/1750, 370 01 České Budějovice. Účastníci budou na semináři seznámeni s pravidly, která jsou při realizaci projektu povinni dodržovat, a budou upozorněni na největší úskalí, se kterými se mohou setkat v realizační fázi projektu. Přihlášení na seminář je možné provést přes registrační systém zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.