ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 19/11/2014
Seminář pro příjemce 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad v Plzni

Seminář pro příjemce o podporu v rámci 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 9:00 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti č. dveří 326 ve 3. patře. Účastníci budou na semináři seznámeni s pravidly, která jsou při realizaci projektu povinni dodržovat, a budou upozorněni na největší úskalí, se kterými se mohou setkat v realizační fázi projektu. Přihlášení na seminář je možné provést přes registrační systém zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.