ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 7/11/2014
Hodnocení projektů předložených v rámci 33. a 34. výzvy bylo ukončeno

Věcné hodnocení projektů předložených do 33. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství bylo ukončeno dne 3. 11. 2014. Schválením projektů doporučených k financování v rámci uvedených výzev se bude zabývat Výbor Regionální rady na svém nejbližším zasedání, které je naplánováno na 14. 11. 2014. Seznam projektů doporučených k financování bude následně zveřejněn na našich internetových stránkách, zároveň budou všichni úspěšní i neúspěšní žadatelé informováni prostřednictvím zaslání oznámení.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.