ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 23/9/2014
Upozornění pro příjemce dotace o zavedení nového checkboxu v systému Benefit 7

V instalaci, která proběhla v září, došlo v rámci informačního systému Benefit 7 k zapracování checkboxu "Proběhlo jednací řízení bez uveřejnění?". Checkbox je umístěn v projektové žádosti a monitorovací zprávě v záložce Detaily VŘ v části Dodatek výběrového řízení. Tento checkbox použijte v případě, že u veřejné zakázky na stavební práce došlo ke vzniku víceprací do 20 % hodnoty původní zakázky.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.