ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 17/9/2014
Městský okruh v Plzni usnadní dopravní obslužnost krajské metropole

Městský okruh v Plzni, který je největší dopravní stavbou podpořenou z ROP Jihozápad, nově slouží motoristům. Komunikace je dlouhá 2,05 kilometru a spojuje kruhový objezd na Domažlické ulici s čtvrtí Křimice. Představuje první etapu západního obchvatu města Plzně, který by měl v budoucnu po dokončení 2. etapy řešit nejpalčivější problém dopravy v Plzni, jímž je nedostatečné napojení Severního Předměstí na centrum města a propojení Domažlická–Karlovarská. Nově vybudovaná část okruhu zlepšuje dopravní obsluhu obcí z plzeňské aglomerace, jako jsou Město Touškov, Kozolupy, Nýřany, Tlučná, Vejprnice, Sulkov, Líně a další. Je spojením mezi sídlištěm Skvrňany a Borskými poli a průmyslovou oblastí podél Chebské ulice, Křimic a Radčic. Slouží rovněž jako lokální propojení městských obvodů Plzeň 3 a Plzeň 5. Projekt s názvem Městský okruh Domažlická–Křimická v Plzni byl realizován ve spolupráci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., která je příjemcem dotace, a města Plzně. Stavba trvala dva roky, způsobilé výdaje projektu se předpokládají ve výši 650 milionu korun, celkové výdaje pak ve výši 800 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.