ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 15/8/2014
Pavilon skla se otevře v Klatovech

Nová expozice historického skla se otevře dnes v 10 hodin v Klatovech. Výstavní prostory pro Pavilon skla vznikly rekonstrukcí bývalého 55 let starého výstavního pavilonu Vlastivědného muzea dr. Hostaše. Budova, která má tvar podkovy a těsně sousedí s hlavní budovou muzea, byla v 80. letech minulého století využívána pro potřeby depozitáře muzea a dílny. Rekonstrukce mimo jiné odstranila příčky, takže vnitřní prostor je celistvý a ideálně odpovídá umístění stálé expozice vzácného skla firmy Lötz. Pavilon skla bude dále využíván jako malá galerie, která nabídne prostory také krátkodobým výstavám či přednáškám. Projekt Pavilon skla Klatovy byl podpořen v rámci 29. výzvy ROP Jihozápad. Předpokládané způsobilé výdaje jsou ve výši 15 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.