ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 7/8/2014
Konstantinovy Lázně mají nově rekonstruované komunikace

Pět nově zrekonstruovaných místních komunikací využívají od konce července občané a návštěvníci Konstantinových Lázní. Díky realizaci projektu s názvem Rekonstrukce místních komunikací – Konstantinky sever, který byl podpořen ve 26. výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad, bylo rekonstruováno pět komunikací v ulicích V Aleji, Sluneční, Slepá, Květná a Krátká v celkové délce 829,6 metrů. Komunikace slouží k napojení rozvojových ploch města, ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšuje napojení místních komunikací na nadřazenou silniční síť. Součástí akce byla také výstavba chodníků a nových parkovacích míst. Předpokládané celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 6,4 milionu korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.